European certificates market on the rise, says EUSIPA